Darbininkų apgyvendinimas, Kituose miestuose Klaip��dos m.