Paslaugų taisyklės

NAUDOJIMOSI SKELBIMŲ SVETAINE TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos skelbimų talpinimo svetainėje ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Skelbimų svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
 2. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Skelbimų svetaine. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Skelbimų svetaine.
 3. Paslaugos Tiekėjas (toliau – Tiekėjas) yra šios Skelbimų talpinimo platformos, leidžiančios Vartotojams talpinti skelbimus savininkas.
 4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar papildyti Taisykles.

Skelbimų talpinimo svetainėje sąlygos

 1. Interneto svetainėje skelbimai talpinami nemokamai.
 2. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 3. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
 4. Vartotojas patalpinęs skelbimą sutinka kad skelbimo turinys gali būti naudojamas reklamuojant tinklalapį kituose interneto portaluose bei socialiniuose tinkluose. Tinklalapio lankytojai gali dalintis skelbimo turiniu FB grupėse ir puslapiuose.
 5. Už paskelbtos informacijos turinį ir komentarus socialiniuose tinkluose Tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės. Visais klausimais kreiptis į to tinklalapio valdytojus.
 6. Vartotojas bet kada gali ištrinti savo skelbimą, ištrynus, visa informacija sunaikinama negrįžtamai.

Vartotojui draudžiama:

 1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje;
 2. Pateikti klaidingą informaciją apie ketinamo parduoti, nuomoti ir pan. objekto savybes;
 3. Skelbime pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.
 4. Draudžiama naudotis Skelbimų svetaine neteisėtais tikslais.

Mokamos paslaugos

 1. Interneto svetainėje už papildomas paslaugas, tokias kaip skelbimo reklamavimas, jo iškėlimas į pirmas pozicijas, atsiskaitoma per elektroninę bankininkystę arba SMS žinute. Paslaugų kainos nurodomos užsakant papildomas paslaugas.
 2. Tiekėjas turi teisę keisti Internetinėje svetainėje teikiamas paslaugas, plėsti paslaugų asortimentą ar nutraukti tam tikrų paslaugų teikimą.

Atsakomybės apribojimas

 1. Tiekėjas nėra Skelbimuose siūlomų prekių ar paslaugų pardavėjas ar tarpininkas. Tiekėjas tik administruoja Skelbimų talpinimo platformą kuri leidžia skelbimų talpinimą Internetinėje svetainėje.
 2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Skelbimų svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio patalpinimo Internetinėje svetainėje.
 4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

Asmens duomenų apsauga

 1. Vartotojas Internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją.
 2. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Skelbimų svetainės duomenų bazėje vienus metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos.
 3. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims.
 4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo atitinkamos Skelbimų svetainės sistemoje tikslu.
 5. Vartotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
 6. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 7. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
 8. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose arba pasiūlymuose.

Intelektinė nuosavybė

 1. Tiekėjas yra visų teisių į atitinkamos Skelbimų svetainės turinį bei Skelbimų svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Skelbimų svetainės turinio naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
 3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir turinį reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys taptų Skelbimų svetainės duomenų bazės dalimi. Tiekėjas nebus įpareigotas mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 4. Skelbimų svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Skelbimų svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Slapukų politika

 1. Skelbimų svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją.
 2. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje.
 3. Slapukus naudojame atsakingai. Peržiūrėti arba ištrinti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje.
 4. Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą.